Oni flagura ni ffrwytha..
Mighty oaks from little acorns grow..

Welcome to / Croeso i Ysgol Sant Elfod

Welcome to Ysgol Sant Elfod
Croeso i Ysgol Sant Elfod

Ysgol Sant Elfod is a community junior school in Abergele in the county of Conwy, North Wales. We have approximately 300 children aged between 7 and 11 and they are taught in 10 classes.

A very warm welcome to our website. We aim to provide you with regularly updated information about what is happening within our school community. There is always a lot going on here and along with our weekly newsletters this is a good way to keep in touch.

We are very proud of our school and of those groups and individuals who work together to make it a happy and successful environment in which we can all grow both academically and socially.

Ysgol iau gymunedol yn Abergele yn sir Conwy yw Ysgol Sant Elfod. Mae gennym oddeutu 300 o blant rhwng 7 ac 11 oed ac maent yn cael eu haddysgu mewn 10 dosbarth.

Croeso cynnes iawn i’n gwefan. Ein nod yw rhoi gwybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd i chi am yr hyn sy’n digwydd o fewn cymuned ein hysgol. Mae llawer yn digwydd yma ac ynghyd â’n cylchlythyrau wythnosol mae hyn yn ffordd dda o gadw mewn cysylltiad.

Rydym yn falch iawn o’n hysgol ac o’r grwpiau a’r unigolion hynny sy’n cydweithio i’w gwneud yn amgylchedd hapus a llwyddiannus lle gallwn ni i gyd dyfu’n academaidd ac yn gymdeithasol.

Head Teacher/Pennaeth

Mr G. Vaughan
Ffordd y Morfa
Abergele
LL22 7NU

Telephone

01492 577240

Follow Ysgol Sant Elfod on Twitter